F.A.Q.

Mijn zoon/dochter wordt binnenkort 18 jaar, wat moet ik doen als ik wil dat hij/zij onder bewindvoering, curatele of mentorschap komt?

Als uw kind zelf niet onder bewind, curatele of mentorschap  wil, is het van groot belang dat dit voor de 18de verjaardag geregeld is. De rede hiervoor is dat de wettelijk vertegenwoordiger mag tekenen als iemand nog minderjarig is. Als uw kind 18 jaar is, moet hij/zij zelf tekenen. N.B. de rechtbanken hebben flinke achterstanden. Houdt er rekening mee dat het 6 tot 9 maanden kan duren voordat u bij de rechtbank langs kunt voor de bekrachtiging.

Ik sta bij iemand anders onder bewind, maar ik wil een andere bewindvoerder?

Dat kan. Er zijn verschillende reden om van bewindvoerder te wisselen, u bent bijvoorbeeld verhuisd of u bent niet tevreden over uw huidige bewindvoerder. Voor het wisselen van bewindvoerder, curator of mentor moeten u, de nieuwe bewindvoerder en uw huidige bewindvoerder wel weer naar de rechtbank. Uw huidige bewindvoerder kan juridisch gezien pas stoppen met de werkzaamheden voor u als er een nieuwe beschikking van de rechtbank is.

Wat is moet ik kiezen, bewind of curatele?

De keuze tussen beschermingsbewind, curatele of mentorschap is afhankelijk van de behoefte en noodzaak. Bewindvoering is een maatregel die  alleen betrekking heeft op de financiën.
Mentorschap wordt ingezet bij meerderjarige met een geestelijke of lichamelijk belemmering die voor een langere periode niet zelf instaat zijn hun eigen (niet financiële) belangen te behartigen. De mentor neemt samen met de cliënt de beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Curatele is de zwaarst mogelijk maatregel en wordt niet vaak afgegeven. Curatele is kort gezegd beschermingsbewind + mentorschap.

Ik heb schulden, wat moet ik doen?

Priocare is niet gespecialiseerd in schuldsanering. Als u grote schulden heeft kunt u het beste contact opnemen met de schuldhulpverlening in uw gemeente. Heeft u een kleine schuld, kleine dan €5000,-, dan kunt u ook bij ons terecht.

Ik wil graag bij PrioCare onder bewind, wat moet ik doen?

U kunt het contactformulier op onze website invullen, dan nemen wij contact met u op. Of u daadwerkelijk bij ons onder bewind komt zal blijken uit het kennismakingsgesprek. Omdat bewindvoering niet niets is, vinden we het belangrijk dat er een ‘klik’ is.

Ik heb geen schulden of problemen, maar ik heb geen zin om zelf mijn administratie te doen, kan ik dan ook bij PrioCare terecht?

Dat kan en dan hoeft het niet via de rechtbank geregeld te worden. Naast beschermingsbewind bestaat namelijk ook de optie tot budgetbeheer. In plaats van de beschikking van de rechtbank stellen wij een contract met u op.

Ik wil graag onderbewind, maar ik kan het niet betalen

Als u een minimaal inkomen heeft, zou het kunnen zijn dat u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De gemeente betaald dan de bewindvoerder. Als u voor bijzondere bijstand in aanmerking komt, kan PrioCare de aanvraag voor u regelen.

Ik heb hulp nodig bij zorg en geldzaken

Wij kunnen beide voor u organiseren. Vul het contactformulier op onze website in en we nemen contact met u op.

Ik heb een klacht

Dat is vervelend te horen. Om tot een goede oplossing te komen kunt u hier onze klachtenregeling downloaden en de daarin beschreven procedure volgen om uw klacht te melden.