Tarieven

Tarievenlijst per 01-01-2015

 

Beschermingsbewind
Onderstaande tarieven zijn conform de regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr 577811.
Uurloon 78,65

 

Alleenstaande
Intake & opstart, vooraf gegaan door budgetbeheer 471,90
Intake & opstart, niet vooraf gegaan door budgetbeheer 629,20
Jaarloon standaard beschermingsbewind ( 17 uurlonen)

Omgerekend per maand

1.730,30

111,42

Jaarloon bewind met problematische schulden (22 uurlonen)

Omgerekend per maand

1.730,30

144,19

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 393,25
PGB beheer in overleg
Eindrekening & verantwoording 235,95

 

(Echt)paar
Voor (echt)paren en economische eenheden
Intake & opstart, vooraf gegaan door budgetbeheer 566,28
Intake & opstart, niet vooraf gegaan door budgetbeheer 755,04
Jaarloon standaard beschermingsbewind

Omgerekend per maand

1.604,46

133,71

Jaarloon bewind met problematische schulden

Omgerekend per maand

2.076,36

173,03

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning 393,25
PGB beheer in overleg
Eindrekening & verantwoording 283,14

 

Algemeen
Bovengenoemde bedragen zijn vaste tarieven. Het is mogelijk om voor andere kosten nog extra gelden in rekening te brengen, bijvoorbeeld inwinnen juridisch advies, reis-uren c.q. reiskosten, enz.

Als blijkt dat er in bepaalde situaties meer of ander kosten (moeten worden gemaakt dan het vastgestelde bedrag, zal de bewindvoerder voor deze extra kosten toestemming (machtiging) moeten vragen aan de kantonrechter. Hierbij moet de bewindvoerder aan het kantongerecht duidelijk kunnen maken dat de kosten ook werkelijk hoger of anders zijn dan het forfaitaire bedrag dat men jaarlijks als in rekening mag brengen.

Indien cliënt in aanmerking komt voor vergoeding middels bijzondere bijstand van de gemeente verzorgt Priocare deze aanvraag.

De bewindvoerdersvergoeding wordt dan ook pas in rekening gebracht indien de bijzonder bijstand is toegekend.

Alle bedragen zijn in euro en inclusief 21% BTW