Mentorschap

Wat is Mentorschap

Mentorschap is een maatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die niet in staat zijn om zelf hun niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Hiermee wordt bedoeld dat iemand niet of niet goed zelf beslissingen kan nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Redenen hiervoor kunnen zijn een geestelijke of lichamelijk beperking.

De mentor neemt in overleg de beslissingen van niet-financiƫle aard. De wet schrijft voor dat mentoren de betrokkene zoveel mogelijk betrekken bij deze beslissingen en ze helpen keuzes te maken ter bevordering van de zelfredzaamheid. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Aanvraag Mentorschap

Een beschermingsbewind moet door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd bij de kantonrechter. Uiteraard kunt wij u daarbij ondersteunen.
De intake vind plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Uiteraard mogen hier familieleden bij aanwezig zijn. De aanvraag wordt ingediend via een verzoekschrift. Als de kantonrechter heeft besloten dat een mentorschap op zijn plaats is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal PrioCare uw belangen gaan behartigen.