Curatele

Wat is Curatele

Curatele is een ver gaande maatregel, een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Als een persoon onder curatele wordt gesteld, wordt deze persoon handelingsonbekwaam. U mag dan zelf geen zakelijke beslissingen meer nemen zonder toestemming van de curator, de curator beheert het vermogen én behartigd uw persoonlijke belangen. Uiteraard wordt er met u gesproken over uw wensen. U wordt in feite in bescherming genomen tegen uzelf en anderen.

Aanvraag Curatele

De aanvraag voor curatele wordt vaak gedaan door iemand uit uw naaste omgeving, dit kan bijvoorbeeld zijn door uw echtgenoot, geregistreerd partner. Uiteraard kunt u van ons hier hulp bij ontvangen. De intake vind plaats in uw eigen vertrouwde omgeving. Uiteraard mogen hier familieleden bij aanwezig zijn. De aanvraag wordt ingediend via een verzoekschrift. Als de kantonrechter heeft besloten dat een curatele op zijn plaats is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal PrioCare uw belangen gaan behartigen.