Beschermingsbewind

Wat is Beschermingsbewind

Sommige mensen kunnen niet (helemaal) voor zichzelf zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of om andere redenen zelf hun financiën niet kunnen overzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verstandelijke beperking, dementie, aandachtstekortstoornis of psychiatrische problematiek.

Als iemand zijn eigen financiën niet of niet goed kan regelen, moet een ander dat doen. Een bewindvoerder geeft iemand financiële bescherming.

Voor PrioCare is een vertrouwensband heel belangrijk. Bij de intake (welke bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving plaats zal vinden) nemen we hier de tijd voor, luisteren we goed en denken vooral mee.

Aanvraag beschermingsbewind

Beschermingsbewind moet door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd bij de kantonrechter. Uiteraard kunnen we u hierbij helpen.
De aanvraag wordt ingediend via een verzoekschrift. Als de kantonrechter heeft besloten dat beschermingsbewind op zijn plaats is, kan het traject officieel starten. Vanaf dat moment zal PrioCare de financiën van de cliënt overnemen.

Aanvraag beschermingsbewind minderjarige

Als een minderjarige bijna volwassen wordt, kan het raadzaam zijn Beschermingsbewind aan te vragen voor de 18de verjaardag. Niet iedereen wil immers zelf onder bewind komen. Als uw kind meerderjarige is op de dag dat het Beschermingsbewind bij de Rechtbank uitgesproken gaat worden, kan hij of zij weigeren. Er komt dan geen Beschermingsbewind. Als u acht dat het wel noodzakelijk is dat er een bewindvoerder benoemd wordt, regel dit dan ruimschoots van tevoren, zodat u als wettelijk vertegenwoordiger mag tekenen bij de rechtbank.

De rechtbanken Noord-Nederland hebben achterstanden. Houdt er rekening mee dat het tot aan 9 maanden kan duren voordat het verzoek is voorgekomen.

Wat gebeurd er bij onderbewind?

Wanneer een meerderjarige onder bewind wordt gesteld, betekent dit dat de bewindvoerder alle inkomsten en post ontvangt (behalve echte privépost zoals brieven, verjaardags- of kerstkaarten. We betalen de rekeningen, doen aanvragen voor toeslagen, de belastingaangiften, regelen uw verzekeringen en maken wekelijk een vast bedrag aan leefgeld over.

PrioCare Zorgadministratie & Bewindvoering BV is aangesloten bij VeWeVe klachtenregeling; https://www.veweve.nl/wp-content/uploads/Klachtenregeling-VeWeVe-2016-met-wijziging-2017.pdf